Struktura webové prezentace musí být logická, přehledná a intuitivní. Uživatel se nesmí na webu ztrácet, musí být schopen jednoduše najít hledané informace. Je třeba vytvořit promyšlenou informační architekturu.

Kniha Web ostrý jako břitva - Jan Řezáč

Tip na knihu

Plánujete web? Tuto knihu musíte mít!

První česká kniha o tvorbě webů Web ostrý jako břitva známého českého konzultanta webů Jana Řezáče vám jako zadavateli ušetří velké množství starostí, práce i peněz. Už vám bude jasné, proč příprava webu není otázka týdne či měsíce. Již nebudete jen posuzovat grafickou stránku projektu. Daleko lépe se na projekt připravíte. Tato kniha vám vysvětlí, jak celý proces funguje. Jednoduše vám otevře oči.

Co je třeba definovat

 • uspořádání obsahu do logických celků (kategorií)
 • pojmenování stránek a kategorií
 • návrh navigace (struktura menu)
 • rozložení informací na jednotlivých stránkách webu

Jakou formou lze uspořádat stránky do logických celků

 • tužkou na papír
 • v textovém dokumentu např. jako odrážkové seznamy
 • použitím softwaru pro vytváření myšlenkových map (např. XMind)

Ukázky struktury stránek

Jakou formou lze vytvořit rozložení informací na jednotlivých stránkach webu

Strukturu informací na jednotlivých stránkách webu lze vytvořit jako:

 1. textový dokument – slovně popsaná struktura a náplně jednotlivých stránek, např. ve Wordu
 2. wireframy (drátěné modely, náčrtky, skicy stránek) – jedná se o náčrt jednotlivých stránek bez jakékoliv grafiky, wireframy lze provést tužkou na papír, použít grafické programy nebo specializovaný software na wireframy (např. Pencil Project)
 3. html prototyp – sada propojených HTML stránek, které simulují chování budoucího webu, prototyp je bez grafiky a obsahuje pouze schématicky naznačené obsahové prvky

Ukázky wireframů

Wireframy nebo html prototypy je vhodné vytvářet na základě finálních textů, jelikož čím konkrétnější jsou texty, tím účinnější je pak výsledek. Obsah lze mnohem lépe strukturovat. Obvykle se vytváří tehdy, pokud stránky obsahují mnoho různých prvků. Pokud není web příliš složitý nebo pokud chcete ponechat grafikovi větší volnost, stačí vytvořit textové dokumenty.

3 důvody, proč mi přenechat tvorbu struktury webu

 1. ušetříte čas, jelikož tvorba struktury webu a obsahu býva časově náročná
 2. získáte pohled na věc jinýma „vaším oborem nedeformovanýma“ očima, v podstatě pohled potencionálního zákazníka (návštěvníka webu)
 3. jelikož se specializuji na tvorbu webů, získáte kvalitní výstup (struktura bude přehledná a intutitivní)

Co bude výsledkem

Výsledkem návrhu struktury webu bude několikastránkový PDF dokument s návrhem mapy stránek webu a rozložením obsahu na jednotlivých stránkach (wireframy).

Kolik stojí návrh struktury webu?

Obvyklá cena za vypracování informační architektury webu menšího rozahu (5 – 8 stran) se pohybuje od 3 000 Kč.

Cena je závislá na rozsahu webu a množství dodaných podkladů, nelze předem stanovit pevný ceník. Konkrétní cena bude stanovena jako součást cenové nabídky za kompletní tvorbu webu, případně samostatně, jelikož jako informační architekt poskytuji i dílčí práce.

 

Potřebujete vypracovat informační architekturu webu?

Kontaktujte mě

Nahoru

Výběr realizovaných projektů

Více z portfólia

Studio Bajola

Olga Bajková
Teličkova 6
751 24  Přerov 4

Kontakt

bajola@bajola.cz baaajola

Sociální sítě

Facebook LinkedIn

Máte zájem o spolupráci?

Požádat o cenovou nabídku

Zásady zpracování osobních údajů
Copyright © 2013, Olga Bajková