Logomanuál je několikastránkový dokument, který obsahuje údaje o logu a instrukce k jeho správnému používání. Jedná se o souhrn pravidel pro práci s logem. Tato pravidla stanoví většinou přímo autor loga.

K čemu je logomanuál dobrý

Cílem logomanuálu je zajistit jednotnost všech firemních materiálů a grafických výstupů. Je užitečný hlavně tehdy, je-li logo aplikováno více osobami.

Nemusíte tak neustále vysvětlovat, co se s vaším logem smí a nesmí dělat. Jednoduše dotyčnému zašlete logomanuál. Logomanuál tak pomůže vám, vašim zaměstnancům, vašim dodavatelům či partnerům při používání loga ve firemní a reklamní komunikaci.

Obsah logo manuálu

V logomanuálu se zpravidla uvádí tyto základní informace:

 1. Tvarové varianty loga

  V případě kombinovaných log je často vhodné používat symbol horizontálně i vertikálně orientovaný vzhledem k samotnému názvu v logu. Logomanuál definuje, zda jsou tyto způsoby použití možné a v jakých případech. Pokud logo obsahuje slogan nebo jej lze používat, logomanuál definuje pozici a velikost sloganu vůči logu a podmínky používání.

 2. Barevné varianty loga

  Každé logo má svoji základní barevnost. Je však třeba definovat i pravidla pro použití inverzního a černobílého loga.

 3. Definice barev

  Při tvorbě logomanuálu se nesmí zapomenout na definici barev loga, které jsou důležité pro tvorbu firemních materiálů a také jako informace pro tiskárnu. Barvy se definují v barevném modelu RGB (pro monitory), CMYK (pro tisk), případně Pantone (pro tisk) nebo RAL (nátěrové hmoty).

 4. Ochranná zóna loga

  Často se logo umisťuje do prostoru, kde jsou i jiné prvky. Ochranná zóna definuje, v jaké vzdálenosti od loga se nesmí nacházet jiné prvky.

 5. Minimální velikost loga

  Minimální velikost loga definuje nejmenší možný rozměr loga, při kterém je ještě zachována jeho čitelnost.

 6. Zakázaná manipulace s logem

  V logomanuálu je také uvedeno, v jaké formě se logo nesmí používat. Většinou se jedná o zákaz změny barevnosti, zákaz naklánění loga, otáčení, změna písma apod.

 7. Logo na podkladových plochách

  Logo musí být vždy dobře čitelné. Proto je nutno definovat, na jakých barevných pokladech se používá jaká barevná varianta loga.

Ukázky z logomanuálů

Co obdržíte

Logomanuál může být předán v elektronické i tištěné podobě. V případě elektronické formy se jedná o několikastránkový PDF dokument, v případě tištěné podoby se jedná o brožuru či knihu.

Logomanuál bývá často součástí tzv. grafického manuálu, který je rozšířením logomanuálu o další informace a konkrétní ukázky materiálů.

Rychlost dodání a cena logomanuálu

Logomanuál obdržíte zpravidla za 5 – 10 dní od objednání.

Cena za tvorbu logomanuálu se pohybuje od 10 000 Kč.

 

Potřebujete logomanuál?

Nezávazná poptávka

Nahoru

Výběr realizovaných projektů

Více z portfólia

Studio Bajola

Olga Bajková
Teličkova 6
751 24  Přerov 4

Kontakt

bajola@bajola.cz baaajola

Sociální sítě

Facebook LinkedIn

Máte zájem o spolupráci?

Požádat o cenovou nabídku

Zásady zpracování osobních údajů
Copyright © 2013, Olga Bajková