Grafický manuál nebo také corporate design manuál shrnuje a popisuje použití jednotících firemních prvků a jejich aplikaci v praxi. Jedná se tedy o dokument shrnující pravidla firemního designu.

K čemu je grafický manuál dobrý

Cílem grafického manuálu je zajistit jednotnost všech firemních materiálů a grafických výstupů. Je užitečný hlavně tehdy, jsou-li logo nebo firemní materiály používány více osobami.

Nemusíte tak neustále vysvětlovat, co se smí a nesmí dělat. Jednoduše dotyčnému zašlete grafický manuál. Manuál tak slouží vám, vašim zaměstnancům, ale i dodavatelům či partnerům.

Jak vzniká a co je výsledkem

Grafický manuál vzniká v úzké spolupráci s klientem a posléze se stává závazným pro všechny zaměstnance firmy i její vedení. Tím je zajištěna stylová jednota veškerých prvků, kterými se firma prezentuje uvnitř i navenek.Grafický manuál musí být vnímán jako závazná norma a musí být kontrolováno jeho dodržování.

Vhodné je tvořit grafický manuál současně s logem, ale je možné jej vytvořit i k logu již existujícímu.

Forma grafického manuálu

Grafický manuál může být zpracován v elektronické podobě, tištěné podobě nebo on-line podobě. V případě tištěného manuálu je přílohou CD se všemi potřebnými daty.

Grafický manuál KARAT Software

Obsah design manuál

Grafický manuál obsahuje pravidla pro práci s logem (logomanuál), definuje firemní barvy, fíremní písmo a obsahuje vzory firemních tiskovin, dokumentů a materiálů vč. pravidel a zásad, které je nutno dodržovat. Může také obsahovat pravidla pro design budov, firemních prostor, vozidel, reklamních předmětů, apod.

Rozsah bývá různý podle konkrétních potřeb dané firmy. Většinou zahrnuje:

  1. obsah
  2. úvod
  3. používání názvu firmy v psané podobě
  4. logomanuál
  5. definice firemního písma (základní písmo, doplňkové písmo)
  6. jednotící grafické prvky
  7. ukázky firemních materiálů a jejich parametry

Jaká je cena za zpracování grafického manuálu

Cena je závislá na množství materiálů, které potřebujete buď přímo vytvořit k okamžitému použití anebo kterým potřebujete definovat jejich možnou podobu pro použití v budoucnu. 

Skládá se z ceny za logomanuál (od 10 000 Kč), za tvorbu jednotlivých materiálů a za jejich zapracování do manuálu (od 800 Kč/položka). V případě tištěného manuálu dále i cena výroby (tisku).

 

Potřebujete grafický manuál?

Nezávazná poptávka

Nahoru

Výběr realizovaných projektů

Více z portfólia

Studio Bajola

Olga Bajková
Teličkova 6
751 24  Přerov 4

Kontakt

bajola@bajola.cz baaajola

Sociální sítě

Facebook LinkedIn

Máte zájem o spolupráci?

Požádat o cenovou nabídku

Zásady zpracování osobních údajů
Copyright © 2013, Olga Bajková