Jednotná firemní grafika vám získá více zákazníků

27. 4. 2013 / Grafika a firemní styl / Autor: Olga Bajková

Pokud se chcete snadněji prosadit na trhu a budovat si pozitivní image, musíte se důsledně zabývat způsobem své prezentace. Ta zahrnuje kromě jiného i jednotnou firemní grafiku.

Ukázka jednotného vizuálního stylu

Pokud vám lidé neveří, nic od vás nekoupí

Jedním z hlavních kritérií lidí při nákupu zboží či služeb je dostatečná důvěra k firmě či prodejci. Pokud vám lidé nevěři, nic od vás nekoupí. K budování důvěry velkou měrou dopomáhá jednotný vzhled firmy a používaných materiálů, tzv.  jednotný vizuální styl (JVS), anglicky corporate design.

Komunikujte graficky stále jednotně a lidé si vás zapamatují

Lidé jsou denně bombardováni velkým množstvím reklamy a grafickými prvky. Pokud budete pro svou reklamu i jakoukoliv komunikaci vně firmy používat pokaždé jiný vzhled, lidé si vás budou hůře pamatovat, v horším případě si vás dokonce mohou plést s konkurencí.

Představte si například, že si chcete koupit notebook. Čtete si na internetu článek, u kterého jsou tři grafické bannery na prodej notebooků. Protože grafika jednoho z bannerů je vám povědomá (podobný banner se mnohokrát zobrazil na internetu, když jste ještě notebook nehledali, viděli jste billboard ve stejné grafice a ve schránce jste měli leták ve stejné grafice), je pravděpodobné, že kliknete spíše na tento banner, než na ty ostatní.

Nemaťte klienty

Pokud nebudete komunikovat graficky jednotně, budete klienty mást, jelikož vás nebudou schopni správně identifikovat. Pokaždé uvidí jinou grafiku a nespojí si ji s vámi. Může se tak například stát, že vás klient najde na webu, pak se vydá do vaší kanceláře a nebude schopen ji pořádně najít, jelikož web byl žlutý, označení kanceláří je modré a logo je také všude jiné.

Příklad nejednotného vizuálního stylu firmu

Účetní a daňová kancelář Buršíková používá zcela roztříštěný vizuální styl jak barevností, tak logem. Web je žlutý, označení dveří je modré a vizitka má červené prvky. Ani v jednom případě není logo shodné, na vizitce pro jistotu chybí logo úplně.

Proč mají některé firmy nejednotnou grafiku?

Firmy si to mnohdy ani neuvědomují a používají firemní grafiku „každý pes jiná ves“.

Hlavní příčiny nejednotných firemních materiálů

 • firmy zadávají tvorbu grafických materiálů různým dodavatelům
 • firmy nemají grafický manuál ani žádná pravidla, která se při tvorbě grafiky mají dodržovat
 • firmy neupozorňují své zaměstnance, aby dodržovali pravidla ohledně firemní grafiky, a ti si často vytváří  „vlastní“ materiály
 • ve firmě nikdo nekontroluje, zda se dodržují definovaná pravidla pro používání firemních materiálů

5 důvodů, proč mít jednotnou firemní grafiku

 1. budete budit větší důvěru
 2. budete lépe zapamatovatelní
 3. nebudete nikoho mást
 4. snadněji si vybudujete pozitivní image
 5. snadněji se prosadíte na trhu

V článku Unie grafického designu se dočtete, proč je důležitý grafický design obecně.

Vybudujte si jednoznačnou firemní identitu (corporate identity – CID)

Jednotný vizuální styl je komplexní souhrn všech vizuálních výstupů, kterými se firma prezentuje. Pokud budete dodržovat definovaná pravidla, budete si budovat jednoznačnou firemní identitu.

Z vizuálního hlediska jsou hlavními jednotícimi prvky firemního designu:

 • logo
 • barvy
 • písmo (typografie)
 • základní motiv nebo maskot
 • grafické prvky – tvary
 • kombinace těchto prvků

Základní znaky firemní identity IS KARAT

Kdo definuje jednotný vizuální styl

Na vzniku jednotného vizuální stylu se podílí zadavatel, marketingový manažer a grafik. Nedoporučuje se zapojovat do procesu tvorby vizuálního stylu více osob či zaměstnanců, jelikož každý má jiný názor a je pak velmi obtížné vizuální styl vyladit ke spokojenosti všech.

Jak zajistit jednotnost firemní identity

Pro zachování konzistence corporate identity na všech firemních výstupech se vytváří tzv. grafický manuál (corporate design manuál), což je dokument popisující jednotící prvky a jejich aplikaci v praxi.

Tato pravidla se musí aplikovat na všechny firemní materiály, stávající i ty, které teprve v budoucnu vzniknou a musí je dodržovat všichni zaměstnanci i další dotčené osoby.

Pokud nemáte pravidla definována v manuálu, i přesto můžete docílit jednotnosti firemní identity a to tak, že veškeré materiály bude připravovat stále stejný grafik.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/hosting/bajola.cz/www/wp-content/themes/bajola/single.php on line 76

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/hosting/bajola.cz/www/wp-content/themes/bajola/single.php on line 78
Nahoru

Výběr realizovaných projektů

Více z portfólia

Studio Bajola

Olga Bajková
Teličkova 6
751 24  Přerov 4

Kontakt

bajola@bajola.cz baaajola

Sociální sítě

Facebook LinkedIn

Máte zájem o spolupráci?

Požádat o cenovou nabídku

Zásady zpracování osobních údajů
Copyright © 2013, Olga Bajková